ท่ามกลางความเจริญและความศิวิไลซ์ของเมืองขอนแก่น มีใครเชื่อว่ายังมีหมู่บ้านเล็ก ๆ

ชื่อแปลก ๆ ซ่อนตัวอยู่  นั้นคือ บ้านหนองโข่ย  (เพื่อ ?)

 

จาก กทม สู่ หนองโข่ย (กรุณาอย่าออกเสียงผิด + เพี้ยน ความหมายมันจะเปลี่ยน)

หนองโข่ย มาจากคำว่า หนอง (แหล่งน้ำขนาดใหญ่)

และคำว่าโข่ย (เป็นคำโบราณ หายถึงซากพืช ซากสัตว์ที่ทับถมกัน บางก็หมายถึงดินเลน)

รวมกันแปลว่า หนองน้ำที่เต็มไปด้วยซากสัตว์  (มั้ง ?)

จัดอยู่ในหมวดหมู่บ้านชื่อแปลก (?) ถ้าเล่าประวัติคงยาวววววว

พ่อเคยเล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนปูเคยจับได้ปลาค่อ (ปลาช่อน)  ตัวเท่าขานัท

(ใครเคยเห็นขาอิคุณนัทจะรู้ว่ามันใหญ่แค่ไหน)

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2552 นัทเดินทางออกจาก กทม. เพื่อกลับคือสู่บ้านเกิด

ปีนี้กลับบ้านคนเดียว เพราะกล่อมไอ้ตัว