ท่ามกลางความเจริญและความศิวิไลซ์ของเมืองขอนแก่น มีใครเชื่อว่ายังมีหมู่บ้านเล็ก ๆ

ชื่อแปลก ๆ ซ่อนตัวอยู่  นั้นคือ บ้านหนองโข่ย  (เพื่อ ?)

 

จาก กทม สู่ หนองโข่ย (กรุณาอย่าออกเสียงผิด + เพี้ยน ความหมายมันจะเปลี่ยน)

หนองโข่ย มาจากคำว่า หนอง (แหล่งน้ำขนาดใหญ่)