ยังจำเพลงนี้กันได้ไม (เช็คอายุ ?)

 

ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอก บ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่

บ่งบอกว่าใจชั้นจะคงมั่น พันปีหมื่นวันไม่เคยหน่าย ฟ้าดินสลายหัวใจมั่นรักเธออออออออออออ…………..